Welkom op de website van openbare basisschool De Schatgraaf


De Schatgraaf is een openbare basisschool in de wijk Schuytgraaf in Arnhem. Op deze school is ieder kind welkom waaraan we passend onderwijs kunnen bieden.

De Schat staat voor het ontdekken van de rijkdom aan kwaliteiten en talenten die eenieder in zich heeft. Graaf betekent waterloop, de ‘stroom’ waarlangs een brede ontwikkeling kan verlopen.

Op deze website vindt u informatie over het onderwijs op De Schatgraaf, het team en de thema's en activiteiten die centraal staan in deze periode. Onder 'Informatie' kunt u een exemplaar van onze schoolgids downloaden.

  

Om onze website te verbeteren maken we graag gebruik van uw suggesties en opmerkingen.
Mail ze aan info@schatgraaf.nl!