Stel cookie voorkeur in

aanmeldingsformulier

Wanneer u interesse heeft in onze school en graag een rondleiding en/of kennismakingsgesprek wenst, kunt u onderstaande contactformulier invullen. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Ook kunt u telefonisch contact opnemen voor een afspraak met onze adjunct directeur Sharon Hak-Verhagen, zij is bereikbaar via 026-3891008. Daarnaast bent u van harte welkom op één van onze open informatie ochtenden.

In de wet Passend Onderwijs is afgesproken dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van hun voorkeur aanmelden. Hiervoor dienen ouders het aanmeldformulier van PassendWijs in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier moet minimaal 10 weken voordat het kind 4 jaar is ontvangen zijn door de school van uw voorkeur.
Als het een overstap van basisschool naar basisschool betreft, dient het formulier zo snel mogelijk op de school van uw keuze ingeleverd te worden.
 
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier van PassendWijs wordt er door school ingeschat of er extra ondersteuning nodig is. Indien dit niet het geval is, ontvangt u een aanmeldformulier van de school, waarbij de school in het belang van uw kind extra informatie vraagt. Als dit wel het geval is, ontvangt u een extra informatiebrief over passend onderwijs en gaat school met u in overleg.

 
Het aanmeldingsformulier wordt door alle scholen binnen SWV Passend Wijs gebruikt, maar is specifiek samengesteld voor onze school. Dit aanmeldingsformulier is alleen bedoeld voor aanmelding en is dus nog geen inschrijving. U kunt dit aanmeldingsformulier verzenden naar:

O.B.S. De Schatgraaf
t.a.v. mevr. Thea Bootsma
Meikers 3
6846 HR  Arnhem

Na ontvangst berichten wij u zo spoedig mogelijk.


If you prefer an English version of the registration form, this is also possible. We also provide informative conversations in English and give a tour in our school. You're more than welcome to make an appointment by giving us a call or by filling in the contactform below.  


Informatie ochtenden

Voor het schooljaar 2019-2020 staan de  informatieochtenden  gepland op

* 18 december 2019

* 22 januari 2020

* 19 februari 2020

* 25 maart 2020

* 8 april 2020

* 13 mei 2020

* 17 juni 2020

Deze ochtenden zijn van 9.00 u tot 10.30 u op woensdagen.

Het aanmeldformulier kunt u downloaden en ondertekend afgeven bij de administratie, opsturen naar onderstaand adres of ingescand emailen naar info.schatgraaf@debasisfluvius.nl .