Stel cookie voorkeur in

De BasisFluvius

De Schatgraaf valt onder De BasisFluvius.

"Samen voor ieder kind"

De scholen van DeBasisFluvius bieden passend onderwijs voor alle kinderen in Arnhem en Renkum. In educatief partnerschap met de ouders en de kinderen zelf, bereiden we hen voor op een persoonlijke toekomst. 
Op 40 locaties doen 36 scholen, 35 directeuren, 800 leerkrachten, 2 bestuurders, 1 shared services center met 30 medewerkers samen het beste voor ieder van de 9.273 kinderen.

In het onderwijs op onze scholen is ieder kind welkom. Wij werken samen met onze partners aan Passend Onderwijs voor ieder kind binnen Arnhem of Renkum. Een moderne school is de samenleving in het klein: gekenmerkt door diversiteit. Op onze scholen denken en werken wij vanuit deze diversiteit en ondersteunen wij het unieke karakter van ieder kind op elke school. Al onze leerkrachten en medewerkers maken elke dag mogelijk dat ieder kind tot bloei komt. Intelligentie kent vele uitingsvormen en het is onze taak een kind in staat te stellen die tot ontwikkeling te laten komen.

Bij vrijheid en ruimte horen grenzen. Immers, zonder grenzen geen ruimte.

Op school mag je zijn wie je bent, maar dat betekent niet dat je zomaar mag doen wat je wilt. De school is een plek die fysieke veiligheid biedt en waar de geestelijke vrijheid wordt beschermd. Een kind dat van jongs af aan leert omgaan met verschillen, zal zich later ook thuis voelen in onze pluriforme samenleving. Omdat hij geleerd heeft zich te verplaatsen in verschillende gezichtspunten: samen leren, samen werken en samen leven.

Contact

Bezoekadres DeBasisFluvius                                         
Onderwijshuis PO (naast Intratuin Presikhaaf)
Beverweerdlaan 3
6825 AE  Arnhem

Postadres:
Postbus 2044
6802 CA Arnhem

T: 026 7600 900
info@debasisfluvius.nl

www.debasisfluvius.nl