Stel cookie voorkeur in

Schooldocumenten

Schoolgids

Deze schoolgids is bedoeld voor alle ouders en verzorgers van onze school en voor allen die belangstelling hebben voor De Schatgraaf. Door het lezen van deze schoolgids krijgt u een indruk van het onderwijs op De Schatgraaf. Wij zijn trots op onze school en daar willen we u graag over informeren.

Klachtenregeling

Binnen onze stichting is er ook een vaste klachtenregeling vastgesteld. Mocht u klachten hebben verwijzen we naar dit document. Hierin staat de route die we volgen wanneer er klachten ingediend worden.

Schoolondersteuningsplan

Iedere school stelt een schoolondersteuningsplan op, dit is een wettelijke verplichting. In dit profiel beschrijft de school het niveau van de basisondersteuning, welke extra ondersteuning de school kan bieden, hoe deze ondersteuning is georganiseerd en wat de ambities zijn.

Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term Passend Onderwijs. Passend Onderwijs heeft als doel de kwaliteit te verbeteren van de scholen om zo te zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen. Passend Onderwijs is de manier van werken waarop onderwijs aan leerlingen (ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) wordt georganiseerd.

Kwaliteitskaart Communicatie

In de kwaliteitskaart Communicatie staat omschreven hoe wij communiceren met en naar ouders. Onze wijze van communiceren, de richtlijnen en de verschillende communicatiemiddelen worden omschreven.

Kwaliteitskaart Sociale Veiligheid

In kwaliteitskaart Sociale Veiligheid is het proces, de aanpak en zijn de afspraken vastgelegd. Tevens wordt beschreven welke informatie van belang is voor het team, ouders en voor de leerlingen. Het geeft het team houvast bij het maken van keuzes omtrent sociale veiligheid, het planmatig uitwerken, evalueren en borgen daarvan.

 

Belangrijke (zorg)functies in ons team;

Aandachtsfunctionarissen; Noor Borgers-Broekhuijsen en Sharon Hak-Verhagen

Veiligheidscoördinatoren; Harm Gerritsen en Noor-Borgers-Broekhuijsen

Leerteambegeleiders; Onderbouw- Angenet Brouwer-Wessels, Middenbouw- Harm Gerritsen en Bovenbouw- Sharon-Hak-Verhagen

Managementteamleden; Thea Bootsma, Sharon Hak-Verhagen, Noor Borgers-Broekhuijsen, Harm Gerristen en Angenet Brouwer-Wessels