Stel cookie voorkeur in

Notulen

07 april 2021

Verslag MR-bijeenkomst

Er is een stemming onder de ouders gehouden voor een nieuw MR-lid. Uit de drie kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld is Elke de Koning door de ouders gekozen om zitting te nemen in onze...

14 december 2020

Verslag MR-bijeenkomst

Instemming schooldocumenten De MR heeft instemming verleend op de begroting van 2021. Schoolinspectie De Schatgraaf heeft bezoek van de schoolinspectie gehad en heeft hiervoor de beoordeling...

09 september 2020

Verslag MR-bijeenkomst

De MR heeft instemming verleend op het schoolplan, het jaarplan en het formatieplan.

28 november 2019

Verslag MR-bijeenkomst

Algemene informatieavond De algemene informatieavond krijgt de vorm van het tv-programma College Tour, waarin ook op een interactieve manier ook naar de mening van ouders wordt gevraagd. Hierbij...

11 juni 2019

Verslag MR-bijeenkomst

Jaarontwikkelplan en formatieplan Het jaarontwikkelplan is besproken in de MR. De MR heeft ingestemd met het jaarontwikkelplan en het formatieplan.

01 april 2019

Verslag MR-bijeenkomst

GMR De communicatie tussen de GMR en de MR gaat veranderen. Er wordt gewacht op het nieuwe communicatieplan. Kleutergroep In december start een nieuwe kleutergroep. Het lokaal is nu ingericht...

21 januari 2019

Verslag MR-bijeenkomst

Algemene ouderavond 4 september is de algemene ouderavond. Van 20.00u tot 20.30u is de MR-geleding aanwezig in de theaterzaal om ouders te woord te staan.

25 juni 2018

Verslag MR-bijeenkomst

Adjunct-directeur: Er zijn sollicitatiegesprekken geweest voor de functie van adjunct-directeur. Hierbij is de keuze gevallen op Sharon Verhagen-Hak om de functie van adjunct-directeur in te vullen...

17 januari 2018

Verslag MR-bijeenkomst

De nieuwe website: Er is een nieuwe website, deze oogt frisser en moderner. Schoolbegroting 2018/Meerjareninvestering: De directie heeft een toelichting gegeven op de schoolbegroting voor 2018 en de...

07 september 2017

Verslag MR-bijeenkomst

Algemene informatieavond Inloop vanaf 19.00u. Start programma 19.30u. Voor de groepen 8 loopt dit gelijk met de informatie over de Kanjertraining, zij kunnen later aansluiten. De MR verstuurt het...

13 juni 2017

Verslag MR-bijeenkomst

Documenten: De directie heeft de MR geïnformeerd over de jaarrekening. De MR heeft suggesties gegeven op het Jaarontwikkelplan. Staking: Op 27 juni is er een prikactie. Dit betekent dat de...

09 maart 2017

Verslag MR-bijeenkomst

Zorgplan: De MR heeft met het zorgplan ingestemd. Formatie MR: In mei zullen er verkiezingen zijn voor een aantal plaatsen in de oudergeleding van de MR. Het betreft twee plaatsen voor een periode...

De medezeggenschapsraad komt zes keer per jaar bij elkaar. Van deze bijeenkomsten worden openbare notulen gemaakt. Deze notulen kunt u op deze pagina inzien.