Stel cookie voorkeur in

Ouderraad

De oudervereniging is een groep ouders van kinderen in de onder-, midden- en bovenbouw. Deze groep organiseert en coördineert activiteiten die buiten het schoolprogramma vallen, maar wel op school of vanuit school plaatsvinden. Denk daarbij aan de schoolfotograaf, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de Koningsspelen en het schoolreisje. De activiteiten van de ouderraad dragen vooral bij aan het plezier van de kinderen, maar het is ook een goede manier om de contacten tussen leerlingen, leerkrachten en ouders te bevorderen. In het jaarverslag kunt u meer lezen over de bezigheden van de OR. 

De Ouderraad komt een aantal keer per jaar bij elkaar op school. Per activiteit wordt een commissie samengesteld en deze commissie maakt gebruik van een draaiboek. Vaak worden de commissies nog ondersteund door enthousiaste ouders die niet in de Ouderraad zitten. Op dit moment bestaat de Ouderraad uit acht leden. Daarnaast is het team van leerkrachten ook vertegenwoordigd in de ouderraad zodat de samenwerking goed verloopt. 

In het schooljaar 2020 – 2021 zal de Ouderraad geformaliseerd worden van een informele ouderraad naar een stichting met eigen bestuur. Het bestuur bestaat uit vijf leden. 

Om alle activiteiten te kunnen organiseren, wordt er jaarlijks een vrijwillige bijdrage geïnd en beheerd door de penningmeester van de ouderraad. 

Bent u een ouder die wil helpen organiseren of helpen tijdens een activiteit, dan komen wij graag in contact met u. U kunt één van ons aanspreken op school of een e-mail sturen naar ouderraad.schatgraaf@floresonderwijs.nl. Wilt u hierin uw naam en telefoonnummer, de naam en klas van uw kind en de activiteit(en) vermelden waarvoor u zich wilt aanmelden? Wij nemen dan contact met u op.  

Met vriendelijke groet, de ouderraad: 

Lieke Rosinga, voorzitter - moeder van Amber en Bas
Marloes van der Scheer, secretaris - moeder van Emma, Sarah, Levy en Jefta  

Leontien Abbenhuis, penningmeester - moeder van Lars en Bram
Mariëlle Verbaan – assistent penningmeester - moeder van Hugo en Floris

Ellen Sanders – coördinator commissies -  moeder van Khloe, Evy en Liz

Denise Tip - moeder van Bradley, Jay-Lynn en Kayden 
Jacolien Kooijman - moeder van Luuk
Jody Hiwat - moeder van Levi-Malin, Lux en Lowen

Contact

Heeft u vragen over de ouderraad of wilt u meer informatie dan kunt u ons rechtstreeks benaderen op ouderraad.schatgraaf@floresonderwijs.nl. 
Zin om je aan te sluiten bij de ouderraad? We kunnen je hulp goed gebruiken!

Reglement Ouderraad