Stel cookie voorkeur in

Staking vrijdag 15 maart 2019

19-02-2019

Beste ouder(s), verzorger(s),

Op vrijdag 15 maart 2019 gaan medewerkers in alle onderwijssectoren staken. Waarom er gestaakt wordt, leest u in de toelichting hieronder. Ook de medewerkers van De Schatgraaf leggen het werk neer.

De leerkrachten op onze school die op vrijdag 15 maart moeten werken, gaan op die dag staken. Dat betekent dat de school geheel gesloten blijft. 
Wij vragen u uw kind(eren) deze dag niet naar school te laten gaan of te brengen. We begrijpen dat dit voor u mogelijk lastig kan zijn, maar vragen uw begrip hiervoor. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de directie.

Toelichting:
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De staking van 15 maart is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek.

Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen op tot een staking op vrijdag 15 maart voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot universiteit. De staking maakt onderdeel uit van de actieweek die wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag. De AOb, FNV en FvOv vinden dat er in alle sectoren meer geld moet komen voor verbetering van de salarissen. Daarnaast eisen de vakbonden dat er geld vrijgemaakt wordt om de werkdruk te verlagen, zodat het vak van leerkracht weer aantrekkelijk wordt. Tenslotte is er nu al sprake van een lerarentekort en dit zal alleen maar toenemen in de komende jaren, wat ten koste zal gaan van de onderwijskwaliteit van uw kind.

In het regeerakkoord zijn extra middelen toegezegd om de werkdruk te verlagen en de salarissen te verhogen, maar in de ogen van de vakbonden nog veel te weinig en bovendien komt het grootste deel daarvan pas in 2021 vrij.

We hopen op uw begrip en medewerking! 

 

Met vriendelijke groet,

Het team van De Schatgraaf