Stel cookie voorkeur in

Verslag MR-bijeenkomst

De nieuwe website:

Er is een nieuwe website, deze oogt frisser en moderner.

Schoolbegroting 2018/Meerjareninvestering:

De directie heeft een toelichting gegeven op de schoolbegroting voor 2018 en de Meerjareninvestering. De MR heeft met beiden ingestemd.