Stel cookie voorkeur in

Verslag MR-bijeenkomst

GMR
De communicatie tussen de GMR en de MR gaat veranderen. Er wordt gewacht op het nieuwe communicatieplan.


Kleutergroep
In december start een nieuwe kleutergroep. Het lokaal is nu ingericht.


Migratie
Op 5 december vindt de migratie naar een nieuw netwerk plaats. Hierbij vervangen chromebooks de oude devices en wordt het netwerk vervangen en uitgebreid.


Meerjareninvesteringsplan
Er zijn geen wijzigingen in het meerjareninvesteringsplan. Het moment van aanschaf van de chromebooks is een paar maanden verschoven.