Stel cookie voorkeur in

Verslag MR-bijeenkomst

Er is een stemming onder de ouders gehouden voor een nieuw MR-lid. Uit de drie kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld is Elke de Koning door de ouders gekozen om zitting te nemen in onze medezeggenschapsraad.