Aanmelden

Wanneer u interesse heeft in onze school en graag een kennismakingsgesprek wenst, kunt u het contactformulier invullen dat onder het kopje Ouders / Oudercontact staat. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk om een afspraak te maken. U kunt ook zelf telefonisch contact opnemen voor een afspraak via ons algemene nummer 026-3891008.
In plaats van een kennismakingsgesprek is het ook mogelijk om een open informatieochtend bij te wonen. In de kolom hiernaast staan de data van deze bijeenkomsten. Deze zijn altijd op woensdagochtend van 9.00 tot ca. 10.30 uur.  

Bent u enthousiast over onze school dan kunt u meteen na uw bezoek om een aanmeldformulier vragen. Wanneer wij deze ontvangen en verwerkt hebben, ontvangt u een schriftelijke reactie.

- Aanvulling 2022-
Er is grote belangstelling voor onze school. Natuurlijk zijn wij hier heel blij mee, maar dit betekent dat wij kinderen die in 2018 geboren zijn, mogelijk niet meer kunnen plaatsen en dat zij op een wachtlijst komen.
Broertjes en zusjes van kinderen die al op De Schatgraaf zitten, hebben voorrang bij het plaatsen. Dus mocht u uw jongere kind(eren) ook bij ons willen plaatsen, vragen wij u om zo vroeg mogelijk aan te melden. U helpt ons zo zicht te houden op de groei van het leerlingenaantal. Voor een aanmeldformulier kunt u terecht bij onze administratie. 

About registration
When you are interested in our school, we provide informative conversations in English and guide you through our school. You are more than welcome to make an appointment by calling us via 026-3891008 or by filling in the contact form under the header Ouders - Oudercontact.

- Addition 2022-
There is great interest in our school. Due to this, we may no longer be able to place children born in 2018 and we will have to put them on a waiting list.
Siblings of pupils of our school have priority when placing children. When you would like your younger child(ren) to also attend our school, then we kindly ask you to register him/her as early as possible. This way you help us to keep an overview of the growth of the number of pupils. You can contact our administration for a registration form.