Openbare basisschool De Schatgraaf maakt deel uit van brede school De Salamander en bevindt zich in de wijk Schuytgraaf in Arnhem

De Salamander is gehuisvest in een prachtig gebouw. Het is een centrum waar onderwijs, kinderopvang, naschoolse opvang en sportactiviteiten bijeen komen. Alle activiteiten leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar. De volgende organisaties zijn gehuisvest in De Salamander:

  • openbare basisschool De Schatgraaf (Flores Onderwijs)
  • katholieke basisschool De Arabesk (Delta)
  • buitenschoolse opvang De Toverburcht (SKAR)                        
  • kinderdagopvang Wigwam (SKAR)
  • peuterspeelzaal De Schatkist (SKAR)                                            
  • Sportbedrijf Arnhem (Sport)                                                          

Met de SKAR hebben wij een intensieve samenwerking. De SKAR maakt na schooltijd gebruik van onze lokalen om groepen te huisvesten. Zowel de SKAR als De Schatgraaf gebruikt Kanjertraining om conflicten het hoofd te bieden en om een prettig speel- en leerklimaat te bewerkstelligen.
Daarnaast werken we ook nauw samen met de medewerkers van SPA De Schatkist. We zorgen voor een warme overdracht tussen peuterspeelzaal en de onderbouwgroepen.