De basisschool is de eerste stap in de schoolloopbaan van een kind. Gedurende deze acht jaar leert een kind allerlei belangrijke vaardigheden als rekenen, lezen en schrijven. Maar daarnaast ook vaardigheden als creatief denken, samenwerken, communiceren, plannen en digitale geletterdheid. Iedere school heeft hier zijn eigen werkwijze voor. Om inzicht te geven in de wijze waarop onze school werkt, waar wij als school de nadruk op leggen en op welke wijze wij dat doen, hebben wij een schoolgids geschreven. Hierin leggen wij uit wat u als ouder kunt verwachten wanneer uw kind een leerling van onze school wordt.

Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen.