Ouderraad teamgeleding

Angenet Brouwer
Vanaf augustus 2006 werkzaam op De Schatgraaf
Groepsleerkracht groep 1-2

Sanne van Egmond
Vanaf augustus 2021 werkzaam op de Schatgraaf
Eventmanager

Ouderraad oudergeleding

Het bestuur bestaat formeel uit onderstaande bestuursleden:
Marloes van der Scheer
Voorzitter
Moeder van Emma, Sarah, Levy, Jefta en Mila

Leontien Abbenhuis
Penningmeester
Moeder van Lars en Bram

Mariëlle Verbaan
Secretaris
Moeder van Hugo en Floris

Ellen Sanders
Coördinator commissies
Moeder van Khloe, Evy en Liz

Jacolien Kooijman
Moeder van Luuk

Naast deze vijf ouders wordt de ouderraad ondersteund door een zestal ouders die algemeen inzetbaar zijn.

Afbeelding v.l.n.r.: Marloes, Leontien, Mariëlle, Ellen en Jacolien.