De Ouderraad bestaat dit schooljaar uit een achttal ouders en twee vertegenwoordigers vanuit het schoolteam. Zo is er inbreng van beide kanten.

Leden:
Bianca Dolleman-Hagen (voorzitter)
Emil Olivier
Chantal van Mierlo
Lieke Rosinga - Boekhorst
Mirjam Hijmans
Veronique Sierts
Leontien Abbenhuis
Marloes van der Scheer
Denise Tip-Bugter
Esther Esajas
Jacolien Kooijmans
Jamila Kol
Ellen Sanders
Lies Gerritsen

                            
Angenet Brouwer (vanuit het schoolteam)

De ouderraad helpt bij de uitvoering en realisatie van verschillende activiteiten die vanuit school voor de leerlingen worden georganiseerd. Dit doen we vanuit commissies. In de commissie werken een aantal leden van de ouderraad samen met een aantal leerkrachten.
Activiteiten die de ouderraad jaarlijks mede organiseert en die worden betaald vanuit de ouderbijdrage zijn:

Schoolreisje
Sinterklaas
Afscheid groep 8
Meester- en juffendag
Winter- en voorjaarsknutsel
Kerstviering
Sportdag
Laatste schooldag

Ook de schoolfotograaf en de deelname aan de avond4daagse wordt vanuit de ouderraad georganiseerd.