De ouderraad (OR) is een groep ouders van kinderen in de onder-, midden- en bovenbouw. Deze groep organiseert en coördineert activiteiten die buiten het schoolprogramma vallen, maar wel op school of vanuit school plaatsvinden. Denk daarbij aan de schoolfotograaf, het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, de Koningsspelen, de Kinderboekenweek, Meesters- en juffendag, afscheid groep 8 en het schoolreisje. De activiteiten van de ouderraad dragen vooral bij aan het plezier van de kinderen, maar het is ook een goede manier om de contacten tussen leerlingen, leerkrachten en ouders te bevorderen.

De OR vergadert een aantal keer per jaar met elkaar op school. Per activiteit wordt een commissie samengesteld. Zij plannen, organiseren en voeren uit. Na iedere activiteit wordt deze geëvalueerd en wordt het draaiboek eventueel aangepast. Vaak worden de commissies nog ondersteund door enthousiaste ouders die niet in de ouderraad zitten. Op dit moment bestaat de ouderraad uit acht leden. Daarnaast is het team van leerkrachten ook vertegenwoordigd in de ouderraad zodat de samenwerking goed verloopt. 

Met ingang van het schooljaar 2021–2022 is de ouderraad geformaliseerd van een informele ouderraad, naar een stichting met eigen bestuur en is daarnaast financieel zelfstandig en verantwoordelijk voor het budget.  

Om alle activiteiten te kunnen organiseren en financieren wordt er jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze wordt beheerd door de penningmeester van de ouderraad. 

Bent u een ouder die mee wilt organiseren of helpen tijdens een activiteit, dan komen wij graag in contact met u. U kunt één van ons aanspreken op school of een e-mail sturen naar ouderraad.schatgraaf@floresonderwijs.nl Wilt u hierin uw naam en telefoonnummer, de naam en klas van uw kind en de activiteit(en) vermelden waarvoor u zich wilt aanmelden? Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.  


Met vriendelijke groet, de ouderraad: 

Het bestuur bestaat formeel uit 5 leden:
Lieke Rosinga, voorzitter - moeder van Amber en Bas
Leontien Abbenhuis, penningmeester - moeder van Lars en Bram
Mariëlle Verbaan, secretaris - moeder van Hugo en Floris
Ellen Sanders – coördinator commissies -  moeder van Khloe, Evy en Liz
Jacolien Kooijman - moeder van Luuk

Algemene leden:
Denise Tip - moeder van Bradley, Jay-Lynn en Kayden 
Jody Hiwat - moeder van Levi-Malin, Lux en Lowen
Marloes van der Scheer - moeder van Emma, Sarah, Levy, Jefta en Mila

Afbeelding v.l.n.r.: Marloes, Mariëlle, Leontien en Ellen. Tweede rij: Jacolien, Denise en Jody.