Medezeggenschapsraad teamgeleding

Marije Woltersom
Vanaf augustus 2016 werkzaam op De Schatgraaf
Groepsleerkracht groep 5
Secretaris

Lisa de Geus- Stam
Vanaf augustus 2019 werkzaam op De Schatgraaf
Groepsleerkracht groep 1-2
Notulist

Ellen Staring
Vanaf augustus 2022 werkzaam op De Schatgraaf
Groepsleerkracht groep 1-2

Medezeggenschapsraad oudergeleding

Saskia Gobind
Voorzitter
Moeder van Senna en Selina.

Mariska Willems-Jans
Moeder van Tieme, Renske en Joris.

Hans van der Kolk
Vader van Noa en Kiki.

Elke de Koning
Moeder van Ise en Sepp.