Medezeggenschapsraad teamgeleding

 

Mayke Klaassen
Vanaf oktober 2008 werkzaam op De Schatgraaf
Groepsleerkracht groep 1-2
Secretaris 

Wout Plattel
Vanaf 2008 werkzaam op De Schatgraaf
Groepsleerkracht groep 5

Arvid Brandsma
Vanaf augustus 2017 werkzaam op De Schatgraaf
Groepsleerkracht groep 6

Marije Woltersom                                                                                                                                                                     Vanaf augustus 2016 werkzaam op De Schatgraaf                                                                                                                        Groepsleerkracht groep 4

 

Medezeggenschapsraad oudergeleding

 

Mariska Willems-Jans
Moeder van Tieme (groep 6b), Renske (groep 5) en Joris (groep 2).

Mil Lathouwers
Vader van Siem, Hielke (groep 8b) en Mies (groep 6b)

Karen Hoorn Engelsman
Moeder van Yoric, Helle (groep 8a) en Lyne (groep 5)