Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn die maken dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag of een paar dagen van school wilt houden. Voor dit zogenaamde 'extra verlof' zijn regels opgesteld. Deze regels vindt u in het document Richtlijnen verlof buiten schoolvakanties. De directeur beslist (al dan niet in overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente) of het verlof wordt verleend.

Indien u verlof wilt aanvragen kunt u via Social Schools een aanvraag doen via het account dat u voor uw kind geactiveerd heeft (onder Administratie). Deze aanvraag wordt rechtstreeks naar de directeur verzonden.
Let op: betreft de aanvraag meerdere kinderen, dan moet ook voor deze kinderen apart een aanvraag worden gedaan. 

Binnen tien werkdagen na het indienen van het verlof ontvangt u bericht van de directeur.