Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag of paar dagen van school wilt houden. Voor dit zogenaamde 'extra verlof' zijn regels opgesteld. Deze regels vindt u in het document Richtlijnen verlof buiten schoolvakanties. De directeur beslist of het verlof wordt verleend.

Indien u verlof wilt aanvragen kunt een formulier voor verlofaanvraag downloaden. Nadat het is ingevuld, kunt u het inleveren bij de directie van De Schatgraaf.

Binnen 10 werkdagen na het indienen van het verlof ontvangt u bericht van de directeur.