In onze jaarkalender vindt u een overzicht van de schoolbrede activiteiten. Informatie over excursies en andere activiteiten voor een bepaalde groep krijgt u van de desbetreffende leerkracht. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd.