ICT-geletterdheid

Coöperatief Leren

Communiceren

Sociale vaardigheden

O.B.S. De Schatgraaf

Basisschool De Schatgraaf is een openbare school in de wijk Schuytgraaf in Arnhem. 

In ons onderwijs houden we rekening met de talenten en mogelijkheden van ieder kind. Dit is het uitgangspunt waarmee wij naar verschillen kijken en de ontwikkeling van kinderen begeleiden.

Wij maken gebruik van Coöperatief Leren daarmee creëren wij een optimaal klimaat om tot leren te komen. Deze werkvormen stimuleren samen werken, initiatief nemen en probleemoplossend denken. Daarnaast zorgt dit ervoor dat wij de onderwijstijd voor elk kind zo effectief mogelijk gebruiken.

Daarnaast bereiden wij de kinderen zo goed mogelijk voor op hun rol in onze samenleving. Dit doen we door kinderen bewust te worden van de competenties van de toekomst en helpen hen deze verder te ontwikkelen. Hierbij kunt u denken aan ICT-geletterdheid, communiceren, sociale en culturele vaardigheden.

Kunst- en cultuureducatie hebben een belangrijke rol in ons onderwijs. Wij besteden aandacht aan diverse kunstdisciplines zoals Theater, muziek, beeldende vorming en cultureel erfgoed.  

Wij vinden het fijn om samen de kinderen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun kwaliteiten en talenten. Dit betekent ook dat er ondersteuning is voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben in de vorm van Remedial Teaching of extra uitdaging door middel van een verrijkingsgroep.