Stel cookie voorkeur in

 

O.B.S. De Schatgraaf

Basisschool De Schatgraaf is een openbare school in de wijk Schuytgraaf in Arnhem.

Wij zijn een Professionele leergemeenschap en een High Performing School in wording. 

De Schatgraaf 'waar samen werken leren is'. Dit geldt niet alleen voor de kinderen op onze school, maar ook voor de leerkrachten.

In ons onderwijs gaan we uit dat elk kind kan en wilt leren. We houden rekening met de onderwijsbehoeften van ieder kind. Dit is het uitgangspunt waarmee wij naar verschillen kijken en de ontwikkeling van kinderen begeleiden.

Wij maken gebruik van Coöperatief Leren daarmee creëren wij een optimaal klimaat om tot leren te komen. Deze werkvormen stimuleren samen werken, initiatief nemen en probleemoplossend denken. Daarnaast zorgt dit ervoor dat wij de onderwijstijd voor elk kind zo effectief mogelijk gebruiken.

Wij bereiden de kinderen zo goed mogelijk voor op hun rol in onze samenleving. Dit doen we door kinderen bewust te worden van de competenties van de toekomst en helpen hen deze verder te ontwikkelen. Hierbij kunt u denken aan ICT-geletterdheid, communiceren, sociale en culturele vaardigheden.

Kunst- en cultuureducatie heeft een belangrijke rol in ons onderwijs. Wij besteden aandacht aan diverse kunstdisciplines zoals theater, muziek, beeldende vorming en cultureel erfgoed.  

Wij vinden het fijn om samen de kinderen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun kwaliteiten en talenten. Dit betekent ook dat er ondersteuning is voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben in de vorm van Remedial Teaching of extra uitdaging door middel van een verrijkingsgroep.

Voor het schooljaar 2019-2020 staan de  informatieochtenden  gepland op:

Deze ochtenden zijn van 9.00 u tot 10.30 u op woensdagen.

Aanmelden kan via info.schatgraaf@floresonderwijs.nl of telefonisch

 17 juni 2020 (digitaal, u ontvangt bij aanmelding een link naar een Google Hangout Meet)