Stel cookie voorkeur in

 

O.B.S. De Schatgraaf

Basisschool De Schatgraaf is een openbare school in de wijk Schuytgraaf in Arnhem. 

In ons onderwijs houden we rekening met de talenten en mogelijkheden van ieder kind. Dit is het uitgangspunt waarmee wij naar verschillen kijken en de ontwikkeling van kinderen begeleiden.

Wij maken gebruik van Coöperatief Leren daarmee creëren wij een optimaal klimaat om tot leren te komen. Deze werkvormen stimuleren samen werken, initiatief nemen en probleemoplossend denken.

Daarnaast bereiden wij de kinderen zo goed mogelijk voor op hun rol in onze samenleving. Dit doen we door kinderen bewust te worden van de competenties van de toekomst (21st century skills) en helpen hen deze verder te ontwikkelen. Hierbij kunt u denken aan ICT-geletterdheid, communiceren, sociale en culturele vaardigheden.

Kunst- en cultuureducatie hebben een belangrijke rol in ons onderwijs. Wij besteden aandacht aan diverse kunstdisciplines zoals Theater, muziek, beeldende vorming en cultureel erfgoed.  Het Kunstbedrijf Arnhem begeleid ons in een vierjarig traject om  kunst- en cultuureducatie een mooie plek te geven in ons onderwijs te geven.

Wij vinden het fijn om samen de kinderen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun kwaliteiten en talenten.