ICT-geletterdheid

Coöperatief Leren

Communiceren

Sociale vaardigheden

O.B.S. De Schatgraaf

Basisschool De Schatgraaf is een openbare school in de wijk Schuytgraaf in Arnhem. 

In ons onderwijs houden we rekening met de talenten en mogelijkheden van ieder kind. Dit is het uitgangspunt waarmee wij naar verschillen kijken en de ontwikkeling van kinderen begeleiden.

Wij maken gebruik van Coöperatief Leren daarmee creëren wij een optimaal klimaat om tot leren te komen. Deze werkvormen stimuleren samen werken, initiatief nemen en probleemoplossend denken. Daarnaast zorgt dit ervoor dat wij de onderwijstijd voor elk kind zo effectief mogelijk gebruiken.

Daarnaast bereiden wij de kinderen zo goed mogelijk voor op hun rol in onze samenleving. Dit doen we door kinderen bewust te worden van de competenties van de toekomst en helpen hen deze verder te ontwikkelen. Hierbij kunt u denken aan ICT-geletterdheid, communiceren, sociale en culturele vaardigheden.

Kunst- en cultuureducatie hebben een belangrijke rol in ons onderwijs. Wij besteden aandacht aan diverse kunstdisciplines zoals Theater, muziek, beeldende vorming en cultureel erfgoed.  

Wij vinden het fijn om samen de kinderen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun kwaliteiten en talenten. Dit betekent ook dat er ondersteuning is voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben in de vorm van Remedial Teaching of extra uitdaging door middel van een verrijkingsgroep.

Technisch probleem met het contactformulier
Onlangs kwamen wij erachter dat de koppeling met onze website een tijd onderbroken is geweest. Hierdoor ontvingen wij geen berichten via ons contactformulier en deze zijn ook niet meer te achterhalen. Mocht u in de periode vanaf april contact met ons gezocht hebben en nog geen antwoord hebben gekregen, verzoeken wij u om opnieuw contact met ons op te nemen.Wij zijn nu weer goed bereikbaar. 

Open informatieochtenden
Voor het schooljaar 2023-2024 zijn open informatie ochtenden gepland op onderstaande woensdagochtenden van 8.45 tot 10.15 uur. 
Wij hanteren een maximum van vijf ouderparen per keer.
Aanmelden kan via het contactformulier op deze website onder 'oudercontact'. 

* 11 oktober 2023
* 15 november 2023
* 13 december 2023 
* 31 januari 2024
* 13 maart 2024
* 24 april 2024
* 12 juni 2024