Activiteitenplan

Gedurende een schooljaar moet er op een school veel gebeuren. De MR ondersteunt de directie hierin door over bepaalde zaken advies te geven. Daarnaast verleent de MR instemming op diverse schooldocumenten. Onze MR bekijkt van een afstand het reilen en zeilen binnen een school en stelt voor ieder schooljaar speerpunten op, waarop het zich gaat richten. Deze speerpunten en alle activiteiten die onze MR heeft zetten wij in ons activiteitenplan. Dit activiteitenplan is op deze pagina terug te vinden, zodat ook u als ouder zicht heeft op de werkzaamheden van de MR.