Jaarverslag

Gedurende een schooljaar houdt de MR zich bezig met allerlei beleidszaken die met school te maken hebben. Elk jaar wordt er een verslag gemaakt van de activiteiten van de MR die dat jaar hebben plaatsgevonden. Dit jaarverslag is een verantwoording van het afgelopen jaar.