Notulen 2019

De medezeggenschapsraad komt zes keer per jaar bij elkaar. Van deze bijeenkomsten worden openbare notulen gemaakt. Deze notulen kunt u op deze pagina inzien.

 

Verslag MR-bijeenkomst - 11 juni 2019

Jaarontwikkelplan en formatieplan

Het jaarontwikkelplan is besproken in de MR. De MR heeft ingestemd met het jaarontwikkelplan en het formatieplan.

 

Verslag MR-bijeenkomst - 01 april 2019

GMR - De communicatie tussen de GMR en de MR gaat veranderen. Er wordt gewacht op het nieuwe communicatieplan.

Kleutergroep - In december start een nieuwe kleutergroep. Het lokaal is nu ingericht.

Migratie - Op 5 december vindt de migratie naar een nieuw netwerk plaats. Hierbij vervangen chromebooks de oude devices en wordt het netwerk vervangen en uitgebreid.

Meerjareninvesteringsplan - Er zijn geen wijzigingen in het meerjareninvesteringsplan. Het moment van aanschaf van de chromebooks is een paar maanden verschoven.

 

Verslag MR-bijeenkomst - 21 januari 2019

Algemene ouderavond

4 september is de algemene ouderavond. Van 20.00u tot 20.30u is de MR-geleding aanwezig in de theaterzaal om ouders te woord te staan.