Reglement MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en personeel van onze school. De taken zijn vastgelegd in het reglement van de MR. Deze is terug te vinden op de website van onze stichting.

www.floresonderwijs.nl