Wat doen wij...

Op elke basisschool is een Medezeggenschapsraad (MR). De MR houdt zich bezig met beleidszaken die met de school te maken hebben. De MR geeft instemming op en advies over allerlei zaken die de school aangaan.

De bevoegdheden en werkzaamheden van de MR zijn bij wet geregeld en zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. De MR op De Schatgraaf bestaat uit vier ouders en drie leerkrachten. De directeur vertegenwoordigt het bestuur in de MR-vergadering.

Alle scholen worden vertegenwoordigd in een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR komen onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor het openbaar onderwijs in Arnhem. De GMR heeft ruime advies- en instemmingsbevoegdheden. 
De MR- en GMR-vergaderingen zijn openbaar.