Wat doen wij...

De ouderraad (OR) is een groep ouders van kinderen in de onder-, midden- en bovenbouw. Deze groep organiseert en coördineert activiteiten die buiten het schoolprogramma vallen, maar wel op school of vanuit school plaatsvinden. Denk daarbij aan de schoolfotograaf, het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, de Koningsspelen, de Kinderboekenweek, Meesters- en juffendag, afscheid groep 8 en het schoolreisje. De activiteiten van de ouderraad dragen vooral bij aan het plezier van de kinderen, maar het is ook een goede manier om de contacten tussen leerlingen, leerkrachten en ouders te bevorderen.

De OR vergadert een aantal keer per jaar met elkaar op school. Per activiteit wordt een commissie samengesteld. Zij plannen, organiseren en voeren uit. Na iedere activiteit wordt deze geëvalueerd en wordt het draaiboek eventueel aangepast. Vaak worden de commissies nog ondersteund door enthousiaste ouders die niet in de ouderraad zitten. Op dit moment bestaat de ouderraad uit acht leden. Daarnaast is het team van leerkrachten ook vertegenwoordigd in de ouderraad zodat de samenwerking goed verloopt. 

Met ingang van het schooljaar 2021–2022 is de ouderraad geformaliseerd van een informele ouderraad, naar een stichting met eigen bestuur en is daarnaast financieel zelfstandig en verantwoordelijk voor het budget.  

Om alle activiteiten te kunnen organiseren en financieren wordt er jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze wordt beheerd door de penningmeester van de ouderraad.

Met enige regelmaat zoeken wij helpende handen, dit zullen wij laten weten via Social Schools en een oproep in de nieuwsbrief. 

Met vriendelijke groet, de ouderraad